بارش اولين برف زمستاني در زرقان

امروز اولين برف زمستاني در روستاي زرقان باريد

بارش برف تقريباً در بعضي نقاط 15 الي 20 سانتي متر بود ، رفت آمد به سختي انجام مي شود ، اگر قصد رفت آمد در كوچه هاي زرقان را داريد حتماً بايد يا كفش يخ شكن داشته باشيد يا در غير اين صورت در كنار ديوار خانه ها و بر روي برف ها با احتياط راه برويد زيرا تقريباً تمام كوچه هاي زرقان بر اثر برف زياد و سرماي شديد  يخ زده است و راه رفتن بر روي يخ حتي با كفش هاي نو نيز خطر سٌر خوردن وشكسته شدن استخوان هاي شما وجود دارد، پس با احتياط حركت كنيد.

onLoad and onUnload Example

نویسنده: مهدی زرقانی - زرقان 20 ׀ تاریخ: چهار شنبه 22 آذر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

عاشورا91 در روستاي زرقان

onLoad and onUnload Example


ادامه مطلب
نویسنده: مهدی زرقانی - زرقان 20 ׀ تاریخ: دو شنبه 6 آذر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

CopyRight| 2009 , zarghan20.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com