ديروز 28 خرداد ماه 1391 حوالي ساعت 7 بعدازظهر باران هاي سيل آسايي بر فراز روستاي زرقان شروع به باريدن كرد ، اين بارانها به قدري شديد بود كه همراه با گلوله هاي تگرگ ظرف كمتر از يك دقيقه سيلي بزرگ به راه افتاد ، اين باران شديد به علت فعاليت يك جبهه هوايي تنها از محدوده چهارراه برغمد شروع شده و در حوالي يوسف آباد تا حوالي ابوچناري و فريمانه با گرايش به سمت دامنكوه را به شدت در هم كوبيد، اين باران شديد به گفته برخي از كشاورزان روستا باعث خسارات فراوان به زمينهاي كشاورزي شده است.

onLoad and onUnload Example

نویسنده: مهدی زرقانی - زرقان 20 ׀ تاریخ: دو شنبه 29 خرداد 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

جاده آسفالت روستاي زرقان از چه مي نالد؟

حمل  ونقل و رفت و آمد بين شهرها  و روستا ها امري حياتي در  زندگي بشري مي باشد ، حمل  ونقلي كه گاهي به جان مردم گره خورده است ، در اين ميان اگر راهها انتقال بين شهر ها و روستا ها خراب باشد ، يا اگر بر اثر عدم مهندسي صحيح مرگ آفرين باشد چه بسا باعث زحمت مردم شود ، جاده آسفالت روستاي زرقان چندين سال پيش آسفالت شده است اكنون بعد چندين سال به علت فرسودگي ديگر تحمل آسفالت آن در حال تمام شدن است ، وانگهي قسمتي از آسفالت ها بر اثر عبور خودرو هاي سنگين تكه تكه شوند. هرچند امين حالا نيز اين راه ديگر به راه آسفالت شباهت ندارد بلكه به جاده خاكي اي شبيه است كه گرد و خاك ندارد. كاش مسئولين زحمت كش اداره راه شهرستان جغتاي با توجه ويژه به راه كه روزانه نزديك به 1000 نفر در روزهاي معمولي از اهالي روستا گرفته تا مهمانها و گردشگران از آن عبور مي كنند ، آن را بازسازي يا حداقل روكشي تازه و درست و حسابي بكشند. اما چندي پيش شوراي روستا چند پيچ خطرناك جاده آسفالت را كمي بهسازي كرد اما بعد از يك ماه هنوز خاك هاي كنده شده هنوز در همان سر پيچ ها به صورت تپه انباشته شده است كه كمي بيشتر جاده را خطرناك كرده است، باز هم از مسئولين تقاضا داريم ، به فكر جاده آسفالت روستاي زرقان باشند تا جاده از بي توجهي مسئولان ننالد؟

تا همه جا آسفالت نشده

ردي از خاك را در خاطر بسپاريم.

onLoad and onUnload Example

نویسنده: مهدی زرقانی - زرقان 20 ׀ تاریخ: سه شنبه 23 خرداد 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

شخم زمين كشاورزي به روش سنتي در روستاي زرقان

لانه سازي زنبور عسل بر شاخه درخت بادام - زرقان

 

onLoad and onUnload Example


ادامه مطلب
نویسنده: مهدی زرقانی - زرقان 20 ׀ تاریخ: دو شنبه 22 خرداد 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

پروژه جمع آوري فاضلاب روستاي زرقان

مسئله بيرون راندن فاضلاب از محيط زيست انسان از زماني به وجود آمد كه مردم به زندگي گروهي روي آوردند . با پيدايش شهرها و گسترش شبكه هاي آبرساني انسان براي پاكسازي و پاك نگهداري زندگي خويش ، بيرون راندن پساب هاي به دست آمده را پسنديده و لازم ديد . پس از پيشرفت تكنيك شبكه های آبرساني ساختن شبكه هاي دفع فاضلاب ها نيز مورد توجه قرار گرفتonLoad and onUnload Example


ادامه مطلب
نویسنده: مهدی زرقانی - زرقان 20 ׀ تاریخ: چهار شنبه 17 خرداد 1391برچسب:فاضلاب, جمع اوري فاضلاب, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

در روز جمعه 12 / 03 /1391 شوراي روستاي زرقان و دهياري با همكاري نيروهاي بسيج روستا با بستن گلوگاه چنارگزيري مانع از ورد گردشگران زيادي به روستا شدند. چندي پيش به علت هنجار شكني بعضي از گردشگران (عربده كشي، چاقو كشي، دزدي از باغ هاي مردم، و شكستن درختان) باعث نارضايتي شديد كشاورزان زحمت كش روستا شد ، به همين خاطر شورا روستا تصميم گرفت مانع از ورود تمام افراد و خانواده هايي شود كه براي گردش به زرقان مي آيند ،حتي هفته پيش نيز كه برخي از خانواده ها را با تذكر به زرقان راه داده بودند باز هم همين خانواده ها در برخي باغ ها خرابكاري كرده بودند. شايد اين بار  برخي گردشگر نماها به وجدان خود رجوع كنند و ببينند آيا جواب مهمان نوازي مردم زرقان اين كارهاست؟

onLoad and onUnload Example

نویسنده: مهدی زرقانی - زرقان 20 ׀ تاریخ: شنبه 13 خرداد 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

خبر فوري

در پي درخواستهاي مكرر كشاورزان مبني بر ايجاد مزاحمت توسط برخي گردشگر نما(دزدان و اراذل) و خرابي باغ ها و شكستن اشجار ، شوراي اسلاي روستا و دهياري با درخواست از فرمانداري شهرستان و  نيروهاي بسيج براي ايجاد گشت هاي امنيتي و پست ايست و بازرسي ، نيروهاي پايگاه بسيج روستا به همراه شوراي روستا درروزهاي پنجشنبه و جمعه 4/3/91و5/3/91 در مسير راه هاي زرقان(چنارگزيري سر آسيا سربند بالا باغستان) گشت زني  و نگهباني كردند، قابل ذكر است در اين دو روز بسياري از گردشگر نما ها  توسط نيروهاي بسيج  زرقان توقيف و مانع از ورود به زرقان شدند.

onLoad and onUnload Example

نویسنده: مهدی زرقانی - زرقان 20 ׀ تاریخ: شنبه 6 خرداد 1391برچسب:خبر فوري - بسيجيان زرقان - گشت بسيج - دزدي از باغ هاي زرقان - , ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

CopyRight| 2009 , zarghan20.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com