اي معلم بوي باران مي دهي

در خزان، درس بهاران مي دهي

 

 

هركه ديو جهل جانش را فسرد

 

 

 اي مسيحا دم، تواش جان مي دهي

     

معلم عزيزم روزت مبارك

onLoad and onUnload Example

نویسنده: مهدی زرقانی - زرقان 20 ׀ تاریخ: سه شنبه 12 ارديبهشت 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

با گذشت چند سال از مسئوليت هيئت امناء مسجد جامع زرقان ديشب 1391/2/7 جسله انتخاب هيئت امناء جديد مسجد جامع در محل مسجد با حضور عده اي از اهالي برگزار شد  و افراد زير انتخاب شدند:

1- حاج قاسم دلك آبادي  2 - حاج نورالله زرقاني  3 - مجيد زرقاني حاج حسين  4 - امين زرقاني حاج برات 5 - احمد زرقاني موسي الرضا

onLoad and onUnload Example

نویسنده: مهدی زرقانی - زرقان 20 ׀ تاریخ: جمعه 8 ارديبهشت 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

 شروع فصل جمع آوري ريواس از كوههاي زرقان باعث شده است تا بسياري از اهالي با هر وسيله اي به جمع آوري اين نعمت خداوند بروند ، مردم زرقان از اين ريواسها براي تهيه غذاهاي خوشمزه از قبيل: كلج جوش ، و استفاده از آب آن براي درمان فشارخون  

onLoad and onUnload Example

نویسنده: مهدی زرقانی - زرقان 20 ׀ تاریخ: شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

CopyRight| 2009 , zarghan20.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com